מימון חברות

הערכות שווי

עסקים רבים נתקלים במהלך חייהם בצורך להערכת שווי פנימית או חיצונית, בין אם לטובת עסקה, צרכים חשבונאיים, הליכים משפטיים ובין אם לאור דרישות רגולטוריות.

הערכת שווי איכותית ואמינה דורשת הן מומחיות טכנית ותיאורטית לצורך יישום של מתודולוגיות ההערכה שונות והן ניסיון והבנה עסקית של הקשר בין ההערכת השווי לבין הפעילות העסקית והסביבה הכלכלית.

צוות מימון החברות של Beta Finance הינו מהמנוסים בישראל בהערכות שווי בכל הענפים, לרבות הערכות שווי מורכבות, כחלק מעסקאות מובילות במשק. החברה מלווה מזה שנים מגוון רחב של חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות השקעה ועוד.

להלן מגוון השירותים בתחום הערכות השווי:

חוות דעת כלכליות

חוות דעת כלכליות מהוות כלי חשוב במסגרת תהליכי קבלת החלטות של מוסדות רגולטוריים, או לחילופין ככלי תומך לצרכים משפטיים ולצרכי מיסוי.

חוות הדעת עוסקות בשאלות כלכליות מסוגים שונים כגון יכולת פירעון חוב, מבנה הון אופטימלי ושאלות רגולטוריות ומיסוייות שונות.

צוות מימון החברות של Beta Finance מתמחה בהכנת חוות דעת כלכליות לצרכים שונים וכן במתן עדות כלכלית בבתי המשפט השונים לרבות בבתי משפט מחוזיים ו/או כלכליים וכן בסיוע לצוות המשפטי בניתוח ובחינה של חוות הדעת של המומחה הכלכלי של הצד שכנגד.

להלן מגוון השירותים בתחום חוות דעת כלכליות:

מידול פיננסי לחברות

עריכת מודל פיננסי לפעילות הינו שלב משמעותי בהבנת הפוטנציאל העסקי של החברה הן לטובת הניהול השוטף של החברה והן במסגרת בחינת עסקת השקעה. המודלים הפיננסיים נבנים תוך תשומת לב יתרה לאיכות הטכנית והמהותית של המודל וזאת על מנת לוודא כי כלל התחזיות והתוצאות משקפות באופן מהימן וקוהרנטי את הפעילות העסקית של החברה ו/או הפרויקט עבורו נבנה המודל הפיננסי.

תהליך בניית המודל הפיננסי משלב למידה והיכרות של הפעילות העסקית תוך עבודה משותפת עם החברה ונושאי המשרה השונים. ניסיוננו העשיר בבניית מודלים פיננסים מורכבים וגמישים מאפשרים לנו לתמוך את תהליך קבלת ההחלטות הטמון במסגרת שירותים אלו.

צוות מימון החברות של Beta Finance מלווה מזה מספר שנים חברות מענפים שונים בשלב זה תוך התאמת המודל לצרכי הלקוח בהתאם למטרת בניית המודל. 

להלן מגוון השירותים בתחום מידול פיננסי לחברות:

ליווי עסקאות ובדיקות נאותות

מיזוג ו/או השקעה הינו אירוע בעל משמעות גדולה לחברה המשקיעה ולחברה הנרכשת שעשויות להיות לו השפעות מרחיקות לכת, ומכאן רמת הזהירות הנדרשת בהליך זה.

הליך בדיקת החברה הנרכשת הינו חלק משמעותי בתהליך ה-M&A. היעד הבסיסי של תהליך בדיקת הנאותות הינו מציאת ליקויים וחשיפות תוך דירוג ותיעדוף בהתאם לדרישת הלקוח, והתאמת התמורה בעסקה בהתבסס על מסקנות אלו.

הליך בדיקת הנאותות מאפשר למשקיע היכרות עמוקה עם הפעילות העסקית של החברה הנרכשת ומקל על הליך האינטגרציה בין החברות ביום שלאחר השלמת הרכישה.

צוות מימון החברות של Beta Finance מלווה חברות משני צידי העסקה בהליך זה במספר צמתים, בין היתר בבדיקת הנאותות על ידי הרוכש הפוטנציאלי ובליווי הרוכש או הנרכש במהלך המשא ומתן ובהכנתו לתהליך DD.

להלן מגוון השירותים בתחום ליווי עסקאות ובדיקות נאותות:

מכשירים פיננסיים

חברות ציבוריות המציגות דוחות כספיים בהתאם לתקנות הרשות לניירות ערך ולכללי החשבונאות הבינלאומיים נדרשות בהערכת שווי למכשירים פיננסיים שונים בין היתר לצורך מדידה של הווי ההוגן בדיווח הפיננסי ולצורך גילוי של מכשירים פיננסיים. 

צוות מחלקת מימון החברות של Beta Finance מבצע את כלל העבודות הכלכליות לטובת הדוחות הכספיים של חברות ציבוריות.

להלן מגוון השירותים בתחום מכשירים פיננסיים:

תגמול בכירים

עבודת תגמול בכירים נדרשת על ידי חברות ציבוריות לטובת מדידת התגמול והצגתו בדוחות כספיים.

עבודה זו כוללת בין היתר תמחור תגמול מבוסס מניות לטובת הערכת חבילת התגמול תוך השוואה ענפית, משקית וספציפית לחברה.

צוות מחלקת מימון החברות של Beta Finance מבצע עבודות תגמול בכירים לטובת הדוחות הכספיים של חברות ציבוריות בכלל הענפים.

להלן מגוון השירותים בתחום תגמול בכירים:

פרויקטים נבחרים

ליווי חברת פנגו בהליך רכישת חברת Gett העולמית

Beta Finance ליוותה את חברת פנגו פיי אנד גו בע"מ בהליך רכישת חברת Gett העולמית בכ-175 מיליון $.

במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
– בניית מודל שווי לחברת Gett (ובפרט לפעילות החברה באנגליה ובישראל)
– בניית מודל מאוחד לחברות Gett ופנגו, הכולל את הסינרגיות בין החברות
– ליווי מול המערכת הבנקאית

הערכת שווי קבוצת תדהר וליווי הראל ביטוח ופיננסים בהשקעה פוטנציאלית

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי הכוללים את בניית מודל השווי של קבוצת תדהר וליווי הראל ביטוח ופיננסים בתהליך ההשקעה בתדהר – עסקה המוערכת לפי שווי כולל של 3.5 מיליארד ₪

במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • אנליזה מעמיקה של פעילות קבוצת תדהר, לרבות ניתוח תחומי הפעילות השונים, מגזרים גיאוגרפיים, ניתוח תרחישים, מבנה ההון והחוב של הקבוצה ועוד
 • בניית מודל שווי מלא לפעילות החברה הכוללת תחומים רבים לרבות, ייזום נדל"ן, פעילות קבלנית למגורים ומשרדים לרבות גמרים, פעילות מניבה והשקעות בסטרטאפים בתחום הבנייה
 • ניתוח עומק לפעילות הקבלנית של הקבוצה, לרבות ניתוח היסטורי של הפעילות, אופן מדידת הרווחים והכרה בהכנסה, השפעות הון חוזר על חברת הביצוע וצרכי הון חוזר לגדילה וניתוח הצבר העתידי של החברה
 • ליווי קבוצת הראל באישור העסקה בוועדת ההשקעות לרבות שיחות עם הנהלת ודירקטוריון הקבוצה, הצגת ממצאי העבודה ותיקוף שווי העסקה

ליווי תהליך ההנפקה של אקרו נדל"ן בבורסה לני"ע בתל אביב לרבות בניית מודל פיננסי לשווי

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי הכוללים את בניית מודל הנפקת אקרו נדל"ן בבורסה לני"ע בתל אביב לפי שווי של 4 מיליארד ש"ח.

במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • אנליזה מעמיקה של החברה, לרבות ניתוח תחומי הפעילות השונים, מגזרים גיאוגרפיים ועוד
 • בניית מודל שווי מלא לפעילות החברה הכוללת תחומים רבים לרבות, ייזום נדל"ן, פעילות התחדשות עירונית ופעילות מניבה
 • שיחות עם גופים מוסדיים ומשקיעים אחרים (Road Show) כחלק מתהליך הנפקת החברה בבורסה לני"ע בתל-אביב

הקצאת עלות רכישה של שמן, אגס ירוק ופרג לקבוצת מלח

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי הכוללים הקצאת עלות רכישה (PPA) של שמן, אגס ירוק ופרג לקבוצת מלח במסגרת רכישת פעילויות החברות.

במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • הקצאת עלות רכישת מניות (PPA) במסגרת רכישת 50.1% מהון המניות של תבליני פרג, במסגרת הקצאה זו הערכנו את השווי ההוגן של השם המסחרי, הלוואת בעלים, קשרי לקוחות ועוד
 • הקצאת עלות רכישת פעילות שמן תעשיות, במסגרת הקצאה זו הערכנו את השווי ההוגן של המלאי, המותג וקשרי לקוחות
 • הקצאת עלות רכישת מניות PPA במסגרת רכישת 100% ממניות חברת אגס ירוק מסחר ושירותים בע"מ, במסגרת הקצאה זו הערכנו את השווי ההוגן של מותג, רשימת לקוחות ועוד

בניית תכנית עסקית אל-על Travel

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי הכוללים תכנית עסקית למיזם משותף של אל על ואיסתא "אל על Travel ".

במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • בניית תוכנית עסקית למיזם הכוללת בניית תזרים עתידי למיזם תוך הבנה רחבה של עולם התיירות והתעופה
 • תמחור השירותים אשר המיזם יקבל מאיסתא ואל על
 • סקירת שוק ענף התיירות והתעופה בישראל
 • תיאור התוכנית העסקית של המיזם לרבות סינרגיות בין אל על לאיסתא
 • בחינת יחסים פיננסים של חברות השוואה בענף התיירות והתעופה לטובת תיקוף הנחות המיזם

הערכת שווי והקצאת עלות רכישה בירידה משליטה של קבוצת דוראל בחברת Doral LLC

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי הכוללים את הערכת שווי חברת הבת של קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ – Doral LLC אשר מהווה את זרוע הפעילות של דוראל בארה"ב ואת הקצאת עלות הרכישה (PPA) בירידה משליטה של הקבוצה בחברת הבת.

במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • הערכת שווי מלאה לפעילות החברה לרבות ניתוח עומק של צבר הפרויקטים של החברה ואמידת שוויו ההוגן, ניתוח החוב הפיננסי, הוצאות התקורה בחברה ואמידת שווין ההוגן של אופציות ומכשירים הוניים אחרים
 • ניתוח דוחותיה הכספיים של החברה, מיפוי מחוללי השווי, נכסים והתחייבויות אשר אינן נמדדות בשווין ההוגן והקצאת עלות הרכישה לנכסי והתחייבויות החברה
 • שיחות עם הנהלת החברה בארה"ב והקבוצה בארץ לרבות הצגת ממצאי העבודה בפני הדירקטוריון קבוצת דוראל
טוען פרויקטים נבחרים