Founding Partner

שגיא בן-סימון

Project Finance

השכלה וניסיון תעסוקתי

שגיא מתמחה בתחום מימון פרויקטים, יצוא ומימון מובנה. בפרט בתחומי האנרגיה ותשתיות בשיתוף המגזר הפרטי והינו בעל ניסיון רב בליווי יזמים פרטיים, משקיעים, בנקים מקומיים וזרים וגופים ציבוריים וממשלתיים.
שגיא היה שותף לייעוץ לאורך כלל ההליכים במכרזי תשתיות, כולל בניית מודלים פיננסיים, ביצוע ביקורות מודל עבור מממנים ומשקיעים פוטנציאליים, ליווי סגירות פיננסיות, גיוס הון, חוב בכיר ונחות לפרויקטים, כתיבת חוות דעת פיננסיות וליווי תקציבי של פרויקטים. במסגרת עבודתו היה מעורב שגיא במגוון פרויקטים בתחום התשתיות בישראל ובעולם ובעיקר בתחומי האנרגיה, התחבורה והבטחון.
שגיא שימש בין היתר יועץ לוועדות מכרזים בין משרדיות כמו גם לחברות פרטיות במגוון פרוייקטים ועסק בבחינת מודלים כלכליים של פרוייקטים בשיטות מימון מתקדמות, כמו גם במגוון סוגיות מכרזיות ומימוניות.
שגיא הוביל וניהל את מחלקת מימון פרויקטים ותשתיות במשרד רו"ח מוביל. לפני האמור שגיא עבד ככלכלן בתעשיה האווירית בתחום הלווינים והמימון.
שגיא הנו בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מאוניבסיטת תל אביב ותואר שני בהתמחות במימון וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב.